Podmínky inzerce

Inzertní server InzerceFantasy.cz

provozuje René Duchek, IČ 66404321, dále jen provozovatel.

Na serveru InzerceFantasy.cz je povoleno

• Vkládat bazar, inzerci, poptávku a nabídku práce, firmy, finanční produkty, které neporušují zákony ČR a neodporují dobrým mravům.
• Vložení je zdarma
• Další omezení viz dále.

Na serveru InzerceFantasy.cz je zakázáno

• Vkládat inzerci do nesouvisejících kategorií
• Multilevel (MLM) a provizních systémů, emailingu a jiných bezpracných výdělků, prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
• Prodej padělků, kopií, napodobenin
• Pohonných hmot
• Léků na předpis, alkohol, cigarety
• Obrázky, ostatní služby, zboží a činnosti v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony ČR
• Odkazy na nesouvisející nebo nevhodné stránky

Sekce BAZAR, INZERCE ZDARMA

Do kategorie Seznamka lze přidat i inzerci obsahující erotické či sexuální služby. Titulek inzerce však NESMÍ obsahovat přímý odkaz na tyto služby! V takovém případě bude inzerát upraven či úplně smazán.
• je zakázáno vkládat nabídky/poptávky práce či finančních služeb!
• nesouvisející záznamy budou bez náhrady smazány!

Sekce FIREMNÍ INZERCE ZDARMA (firemní zápis)

• Lze přidat pouze subjekt vlastnící IČ
• Nadpis musí obsahovat název firmy a může obsahovat nabízenou službu, např. René Duchek - tvorba webových stránek
• Lze vložit více firemních zápisů, maximálně však jeden do každé podkategorie

• je zakázáno vkládat nabídky/poptávky práce či finančních služeb!
• nesouvisející záznamy budou bez náhrady smazány!

Sekce FINANČNÍ PRODUKTY, ZDARMA

• Lze vložit neomezený počet záznamů, maximálně však jeden do každé podkategorie
• Záznam musí být zařazen do odpovídající kategorie (podkategorie)
• Nesouvisející záznamy budou bez náhrady smazány

Sekce POPTÁVKY, NABÍDKY PRÁCE

• Lze vložit neomezený počet záznamů
• Záznam musí být zařazen do odpovídající kategorie (podkategorie)
• Nesouvisející záznamy budou bez náhrady smazány

V případě porušení jakéhokoli z výše uvedených bodů

může být jakákoliv část inzerátu (záznamu) částečně či zcela upravena nebo inzerát (záznam) úplně a bez náhrady smazán

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo

• tyto Podmínky inzerce kdykoliv změnit.

Provozovatel uživatelům doporučuje tato pravidla průběžne sledovat. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím statistických údajů. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Inzerce FANTASY ani za způsob jakým služby Inzerce FANTASY využívají.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Inzerce FANTASY. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Inzerce FANTASY nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

 
Copyright 2011-2022 (c) Inzerce FANTASY | design and webBuilding (c) René Duchek